A co by było, gdybyśmy wszyscy byli marginesem?

Spychanie ludzi na boczny tor mówiąc, że są marginesem społecznym ponieważ nie wpisują się w nasz kulturowy czy społeczny kanon stało się normą. Współcześnie ciągle próbujemy zaszufladkować rodzinę, znajomych, współpracowników, uczniów, zakładając, że w taki sposób łatwiej jest interpretować zastaną rzeczywistość. A gdybyśmy przyjęli, że każdy z nas jest z marginesu? Przecież nie jesteśmy doskonali, mamy swoje rysy, stłuczenia, ubytki. Nie czyni nas to gorszymi – wręcz przeciwnie – Dzięki temu jesteśmy piękni i wyjątkowi. Tworzymy wspólnotę mimo swoich niedoskonałości, mimo swoich barier, marginesów.

Od zawsze ludzie dzielili świat na dobrych i złych, normalnych i nienormalnych. Dobrzy to była „moja grupa”, „moja klasa społeczna”, „moja kultura”, „moja religia”, w której mniej lub bardziej skupiam się na sobie. Ci dobrzy są piękni i odnoszą sukcesy, ich rodzice i dziadkowie są z nich dumni. Źli znajdują się w więzieniu, na ulicy, są alkoholikami, przylepia się im etykiety imbecyli, szaleńców, osadza w przytułkach, to także „dzicy”, „obcy”, wyrzuceni na margines, obłożeni klątwą…

Obie grupy oddziela strach.”

Jean Vanier, (Bez)sens słabości. Dialog wiary z niewiarą o wykluczeniu.

Patrząc wyżej niż dotychczas, z perspektywy żyrafy, ponad podziałami Ja – Inny, Swój – Obcy możemy dostrzec wartość każdego człowieka, nie tylko tego, któremu przykleiliśmy kolorową łatkę.

Każdy człowiek ma w swoim życiu kilka tak zwanych okresów kolizyjnych: okresów konfliktów wewnętrznych, kiedy rozpada się on sam, a dokładniej jego dotychczasowa struktura, to, w co wierzył, kim był, jakie miał cele i wartości. Następnie składa się on ponownie na innym, bardziej świadomym poziomie.

Kazimierz Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna.

Właśnie w tym celu powstała ta fundacja. Chcemy wyrównywać szanse wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych. Działać na rzecz środowisk oświatowych, wychowawczych, biznesowych, rodzinnych. Promować ideę równego traktowania  poprzez dostrzeganie i docenianie różnorodności oraz unikanie etykietowania  grup społecznych. Chcemy to osiągnąć poprzez przekazywanie i wdrażanie konkretnych narzędzi na rzecz społecznej inkluzywności, międzykulturowości, zdrowej i zrównoważonej pracy.

Ja jestem z Marginesu, a Ty?