O fundacji

Fundacja formalnie funkcjonuje już od listopada 2019 roku i powstała, by wspierać działania szkoły wolnościowej, założonej równolegle. Celem było umożliwienie dostępu do działań szkoły wszystkim dzieciom, bez względu na ich status materialny – miała zarówno dofinansowywać naukę dzieci z rodzin, których dochód na to nie pozwala, jak „wyprowadzać” filozofię i metody szkoły na zewnątrz, aktywizując społeczność lokalną.


Założeniem było wspierające, indywidualistyczne podejście do każdego dziecka, budowanie poczucia jego własnej wartości oraz jak sama nazwa mówi – wychowanie (oraz edukacja) poprzez formy ułatwiające przyjmowanie praktycznej wiedzy oraz rozwijające umiłowanie do nauki.


Kilka miesięcy po rozpoczęciu działań szkoły i fundacji, rozpoczęła się pandemia, która skutecznie zatrzymała rozwój tej pierwszej. Po kilku miesiącach obostrzeń konieczne było zamknięcie szkoły. Spowodowało to, że fundacja również nie podjęła działań w zakresie w jakim powstała.


Po około roku oczekiwania na zmianę sytuacji fundatorzy podjęli decyzję, że pierwotny pomysł trzeba zmienić i zdecydowali o zmianie zarówno charakteru fundacji jak i jej zarządu, do którego dołączyły nowe osoby. Fundacja ma służyć wyrównywaniu szans wszystkich dzieci (i nie tylko), promować ideę równego traktowania poprzez dostrzeganie i docenianie różnorodności oraz unikanie wszelkiego etykietowania jakichkolwiek grup społecznych.

Ponadto ma służyć rozwojowi edukacji alternatywnej, dostępnej dla każdego, szanującej możliwości uczącego/uczącej się i podążającej za jego/jej tempem nauki, a także promocji tematów odsuwanych na margines, takich jak edukacji seksualna, poszanowanie własnych granic lub tolerancja, a także zdrowe i wspierające warunki pracy osób pracujących na rzecz innych ludzi. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie nazwy fundacji, która będzie nazywać się Margines, a jej zarząd utworzą osoby, które do tej pory współpracowały w podobnych zakresach oraz zdobywają kompetencje do prowadzonych działań.