Mateusz

„Pracuję na rzecz zdrowej i zrównoważonej edukacji. Zależy mi na tym, aby wyposażyć system [szkolny, rodzinny, rówieśniczy] w takie narzędzia, które odpowiadają współczesnym założeniom neurodydaktyki i psychologii. Uczę, jak pracować z dzieckiem na bazie jego indywidualnego potencjału, rozbudzając motywację wewnętrzną i aktywność twórczą przy zachowaniu podmiotowości.”

Pedagog – neurodydaktyk, superwizor kompetencji kluczowych w systemie edukacji w trakcie certyfikacji.  Od 2013 roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi i rodziną, wspierając cały system we wspólnej pracy edukacyjnej. Prowadzi prywatne poradnictwo z zakresu edukacji domowej i wspierania dziecka w nabywaniu kompetencji kluczowych. Specjalizuje się w diagnozie syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, gotowości i dojrzałości szkolnej z perspektywy pedagogicznej, diagnozie błędu wychowawczego. Pracował zarówno z dziećmi i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jako diagnosta, rekruter, streetworker i pedagog, oraz z uczniami w elitarnych, zamkniętych placówkach edukacyjnych. Aktualnie współtworzy skandynawskie przedszkole Solantis na stanowisku dyrektora ds. artystycznych. Absolwent licznych programów i szkoleń z zakresu wychowania przez sztukę, terapii, edukacji przyjaznej mózgowi. Jest w trakcie zdobywania tytułu pedagoga specjalnego i arteterapeuty. Współtwórca raportu i standardów superwizji w systemie edukacji. Współautor monografii naukowej pod red. dr Danuty Morańskiej „Dylematy i wyzwania edukacji”. Autor i organizator rodzinnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W 2021 roku nominowany do nagrody „Osobowość roku” Dziennika Zachodniego i nagrody Uniwersytetu Śląskiego „PopScience”. Przygotowuje się do egzaminów do szkół psychoterapii w Polsce. Interesuje się psychoterapią systemową, systemowo-eriksonowską i eklektyczną.